شرح وظایف طراح و ناظر 

طراحی ساختمان به طور وسیع بر پایه ی نامه های معمارانه ، مهندسی و تکنیکی بر می گردد .

تمام پروژه های ساختمانی نیازمند سرویس های طراح ساختمان ، که معمولاً یک معمار یا مهندس ساخت که دارای مدرک است ، می باشد . در پروژه های کوچکتر و ساده تر معمولاً به یک فرد حرفه ای و دارای مدرک نیاز نیست و طراحی این پروژه ها معمولاً زیر دست یک طراح ساختمان ، نقشه کش یا یک طراح داخلی و پیمان کا ر می باشد . اما پروژه های بزرگتر و پیچیده تر نیازمند خدمات عده ی زیادی از افراد حرفه ای و آموزش دیده که تحت نظارت یک معمار باشند ، است .

یک معمار و طراح ساختمان ، شخصی است که در کشیدن نقشه پلان ساختمان آموزش دیده همچنین در طراحی و نظارت در ساختمان نیز حرفه ای است . به طور حرفه ای تصمیمات یک معماری یا طراح ساختمان امنیت عمومی را تحت تاثیر قرار می دهد می باشد تا بتواند مدرک عملی معماری را به دست آورد یا یک طراح ساختمان حرفه ای و مدرک دار باشد . در اکثر حوزه های قضایی دنیا به کار بردن لفظ « معمار » به طور قانونی محفوظ است .

 

-ناظرین امر نیز وظیفه کنترل کیفیت وکمیت کار بر اساس پارامتر های زیر بر عهده دارند که به تفکیک در زیر آورده شده است :

 • کنترل کفایت اطلاعات موجود در نقشه هاي معماري
 • کنترل کفایت اطلاعات موجود در جدول هاي نازك کاري
 • کنترل رعایت ضوابط شهرسازي درج شده در پروانه ساختمان و نقشه ها شامل محل استقرار ساختمان ، طول  پیش آمدگی ها و ارتفاع آنها از کف تعیین شده ، سطح اشتغال ساختمان ، رعایت درصد اشغال ، فاصله تا ساختمان ها و املاك مجاور و ابعاد و زاویه پخ ها و موارد مشابه
 • کنترل انطباق کلی حجم و سطح نما با طرح معماري
 • کنترل سطح زیر بناي پارکینگ ها ، راهروها ، محل آسانسور ه ا، پلکان ها ، حیاط خلوت ها ، فضاهاي باز ، فضاهاي اختصاصی ، انباري و سایر سطوح
 • کنترل راه هاي دسترسی و ورودي ها به محوطه و ساختمان و انطباق آنها با نقشه مصوب معماري
 • کنترل نحوه تقسیم بندي فضاها و انطباق آنها با نقشه
 • کنترل نوع مصالح نازك کاري و نماسازي از نظر انطباق با طرح معماري و جداول نازك کاري ( شامل جنس ، بافت ، رنگ ، مشخصات ویژه ) و انطباق با استانداردهاي ملی ایران
 • کنترل فضاهاي اختصاص یافته براي داکت ها و رایزرهاي تاسیسات مکانیکی و برقی و اطمینان از انطباق آن ها با نقشه ها و ضوابط لازم الاجرا
 • کنترل نحوه اجراي عناصر و تجهیزات نصب شده در داخل فضاها شامل سرویس هاي بهداشتی ، سینک و شیرآلات و موارد مشابه
 • کنترل مصالح سطوح نهایی دیوارها و سقف فضاها شامل تزئینات ، نقاشی ، کفپوش ، و موارد مشابه
 • کنترل جزئیات اجرایی فضاها از نظر انطباق با طرح معماري
 • کنترل نوع ، ابعاد و جنس درها و پنجره ها از نظر انطباق با طرح معماري و جدول نازك کاري
 • کنترل جزئیات کف سازي ( مصالح ، شیب ، عایق کاري ) از نظر انطباق با طرح معماري
 • کنترل انطباق محل اجراي قطعات الحاقی در داخل فضاها با نقشه معماري شامل شومینه ، آرك ، پیش آمدگی ها و فرو رفتگی ها
 • کنترل اجراي ضوابط لازم الاجراي مربوط به معلولان و ناتوانان جسمی- حرکتی
 • کنترل انطباق نورپردازي داخلی فضاها با طرح معماري
 • کنترل نحوه اجراي جزئیات معماري مربوط به صرفه جویی در مصرف انرژي
 • کنترل نحوه اجراي جزئیات معماري مربوط به حفاظت ساختمان در برابر حریق
 • کنترل نحوه اجراي جزئیات معماري مربوط به عایق بندي صدا و تنظیم صوت
 • کنترل نحوه اجراي جزئیات معماري مربوط به علائم و تابلوها
 • کنترل نحوه پیاده کردن هم بندي اسکلت و پی ساختمان ( بخش هاي هادي بیگانه ) در اجراي سیستم اتصال زمین
 • کنترل نحوه پیاده کردن و اجراي محوطه سازي از نظر انطباق با طرح معماري
 • کنترل نحوه اجراي عناصر محوطه شامل باغچه بندي و فضاي سبز ، نگهبانی ، خیابان ها ، مسیرها ، نصب صندوق پستی ، نیمکت ها ، تلفن عمومی ، سطل زباله و موارد مشابه

 

 • مستند سازي و ثبت تکمیل دفترچه اطلاعات ، ساختمان در حیطه وظایف خود

برچسب ها: طراح و ناظر