طراحی سقف

این روزها که سقف کاذبدر انواع و اقسام مختلف، تقریبا در همه نوع ساختمانی استفاده میشود، نیاز به تنوع در طرح و مصالح به کار رفته در سقف های کاذب بیش از پیش احساس میشود.

خصوصیت دکوراتیو بودن سقف های کاذب و اینکه بستر مناسبی برای نورپردازی ساختمان هستند و به زیباسازی فضا کمک میکنند، مهمترین دلیل استفاده و تنوع در طراحی این سقف ها به شمار میرود در این بین، سقف کاذبکناف به دلیل شکل پذیری مناسب و راحتی در اجرا، در بسیاری از ساختمانها به کار میرود و استفاده از آن بسیار متداول است.

گروه معماری آرکائیک، باداشتن کادری مجرب، در زمینه ی طراحی و اجرای سقف های کاذب، فعالیت می کند.

به شما پیشنهاد می دهیم برای مشاوره با ما تماس بگیرید تا از دانش ، تجربه و تخصص گروه معماری آرکائیک بهره مند شوید.

نمونه هایطراحی سقفاز گروه معماری آرکاییک