گلخانه

یک گلخانه ، وسیله‌ای برای تغییر محیط اطراف گیاهان و بهبود شرایط رشد می‌باشد . گلخانه‌ها در چند مورد قابل استفاده‌اند ؛ بعضی از گلخانه‌ها برای عملیات سالیانه مورد استفاده قرار می‌گیرند ، در حالیکه بعضی از آنها فقط برای پرورش گیاهان در فصلهای بهار و پاییز ساخته می‌شوند . دانستن این نکات در طراحی گلخانه بسیار مؤثر است .

گروه آرکاییک با بهره گیری از نیروهای متخصص ، شما را در این مورد یاری می رساند .