تأسیسات

 

تأسیات برقی در محوطه سازی

استفاده از انرژی برق برای روشنایی عمومی ، نور پردازی و راه اندازی تأسیسات مکانیکی در محوطه سازی امری اجتناب ناپذیر است . اگر چه به دلیل حضور مهندسین در بخش ساختمان سازی ، استفاده از استاندارد های مهندسی برق در ساختمانها نهادینه شده ؛ اما در محوطه سازی به دلیل اجرای سنتی محوطه ها ،  کمتر به این امر توجه شده است . استفاده از روشهای صحیح در انتقال و بهره برداری برق در محوطه سازی ، نقش مهمی در ایمن سازی و کاهش هزینه های نگهداری داراست  .
  

تأسیسات مکانیکی در محوطه سازی

تأسیسات مکانیکی در محوطه سازی شامل آبرسانی ، تاسیسات آبیاری اتومات ، تاسیسات استخر و تاسیسات آبنما ، بخشی از علم تاسیسات است که کمتر در  ساختمان مورد توجه قرار می گیرد . به همین دلیل برای داشتن تاسیسات مناسب در محوطه سازی ،  آگاهی از نوع و عملکرد لوازم موجود در بازار و بکار گیری آنها در محلهای مناسب امر اجتناب ناپذیر است .

 

گروه معماری آرکائیک با داشتن علم کافی و بهره گیری از نیروهای متخصص ، در زمینه ی تأسیسات محوطه نیز فعالیت دارد .

برچسب ها: تأسیسات