لند اسکیپ و محوطه سازی

 شناخت و انتخاب صحیح مصالح برای محوطه سازی امریست که علاوه بر حس زیبایی شناسی در محوطه سازی نیاز به تجربه در مورد تغییرات احتمالی این مصالح در برابر شرایط جوی داراست . علاوه بر مصالحی که بصورت عمومی در فعالیت های مختلف ساختمانی استفاده میشود بخشی از مصالح بطور تخصصی فقط در محوطه سازی مورد استفاده قرار می گیرد که اطلاع از این موارد میتواند کمک بزرگی در بالا بردن سطح کار محوطه سازی باشد .

گروه معماری آرکائیک با استفاده از دانش روز ، در جهت طراحی و محوطه سازی گام بر می دارد .