نورپردازی نما

  ما در سطح شهر ، شاهد آن هستیم که طراحان ، در حین طراحی نما ، تنها به حجم ، جنس مواد و طرح نما در روز توجه می نمایند . عدم توجه کافی به نورپردازی نما باعث شده است در شب با احجام مخوف و تاریکی در شهر مواجه می شویم .

 رویکرد به نورپردازی نما باید علاوه بر سلیقه هنری مبتنی بر دانش مهندسی برق نیز باشد . نوپردازی که از برق و خصوصیات نور آگاهی ندارد نمی تواند با ابزار نور به طراحی مشغول گردد . به عبارت دیگر نورپردازی نما تلفیقی از هنر معماری و دانش مهندسی می باشد.

  مهم ترین نکته ای که می توان به فعالین نما توصیه نمود، طراحی و تصویب نورپردازی نما پیش از اجرای نما می باشد . نیازمندی های برق کشی ، نیازمندی های فاصله گذاری ها و جایابی های چراغ ها در نما ، در نحوه اجرای نمت تأثیراتی شگرف دارد .

 هنر طراحی نور نما ، نمایش نور و مخفی نمودن منابع نوری می باشد . این امر بدون لحاظ طراحی نور در حین اجرای نما میسر نخواهد شد .

 

نورپردازی نما و مفاهیم

   در نورپردازی نما استفاده از رنگ ها ، سایه ها و روشنایی ها باید از یک مفهوم و هدفی تبعیت نماید . المان هایی که در نما قرار می گیرند هر یک حرفی و سخنی در مورد این ساختمان و بنا می زنند . رنگ های گرم محیط را صمیمانه تر و رنگ های سرد فضا را جدی و منظم نشان می دهند .

 اگر ساختمانی را در دست اجرا دارید پیش از نورپردازی از خود بپرسید این ساختمان یا بنا قرار است چه چیزی را در ذهن بیننده تداعی نماید . جواب این سؤال ، ما را از تکرار مسیرهای نورپردازی غلط تا حدود زیادی نجات می دهد .

 هدف از بحث مختصر فوق تنها نمایش اهمیت مبحث نورپردازی در طراحی و اجرای نما می باشد .

 

گروه معماری آرکائیک ، با شناخت کافی از مبحث نور در طراحی نما و با بهره گیری از کادری مجرب ، آماده ی خدمت رسانی به شما می باشد .